Рекорден износ на дървен материал от България през 2021 г.

През последните пет години горите осигуриха износ за 3 милиарда лева – официално  

Износът на дървесина и дървен материал от България постави нов рекорд през 2021 г., с 23% ръст на годишна база.

Според базата данни на UNCTAD (структура на ООН, отговаряща за световната търговия и развитие), през 2021 г. от България е изнесена дървесина – в това число дърва за огрев, дървени въглища, дървесни пелети и друг слабо обработен дървен материал – на стойност общо 97.152 милиона долара.

Освен това, от страната са изнесени различни изделия от дървесина (без мебели) на стойност 345.18 милиона долара. В тази голяма стокова група попадат различни видове шперплати, фурнировани плоскости, дървени рамки, профили, прозорци, врати, индустриална дървесина и др. под.

Така общият износ на дървесина и продукти на базата на дървесината (без мебели) от България през 2021 г. възлиза на 442 милиона долара. Предвид средния валутен курс за годината това се равнява на около 732 милиона лева.

Сравнено с предишната година, износът на дървесина и продукти на базата на дървесината нараства със 137 милиона лева, или с 23%. През 2020 г. стойността на „дървения“ износ бе около 595 милиона лева.

Част от този ръст може да бъде обяснен с общото покачване на цените – средногодишната инфлация за 2021 г. е 3.3%. При дървения материал поскъпването е още по-високо (цените на твърдите горива като цяло са нараснали с 6.7% за разглежданата година).

Но поне две трети от ръста на дървесния експорт от България не може да се обясни с по-високите цени, а трябва да се отдаде на по-високото производство, т.е. по-интензивна сеч.

Прави впечатление, че над половината от износа на дървен материал от България се дължи на фурнирите и шперплатите. За последната година износът им е нараснал с 47% до 248 милиона долара. Това говори, че продукцията от българските гори не се изнася в съвсем суров вид, т.е. все пак претърпява някаква първична преработка в страната.

Но това е малка утеха. Първо, добавената стойност от тези промишлени операции не е особено голяма. Второ – производство на фурнири не е по-слаб мотив за изсичане на българските гори от производството на талпи, например.

Същото се отнася и до дървесните пелети. Това „екологично“ гориво осигурява износ за близо 60 милиона лева, но за производството му не се използват клонки и вършина, а пълноценна дървесина, т.е. отново имаме мотив за интензивна сеч в българските гори.

Около 60% от износа на дървесина и пелети от България отива към Гърция. При преработените изделия от дървесина Гърция отново е най-важният клиент.

Износът на дървесина сам по себе си не може да бъде винен за всички беди в българските гори и за природните бедствия, провокирани от обезлесяването. Дори и без този износ, интензивната сеч за „вътрешни нужди“ може да оголва склонове и да допринася за тежки наводнения, засушаване или естетическа деградация на цели региони.

Освен това от решаващо значение е дали предмет на разглеждания износ е дървесината от стари, естествени гори – или дървесна продукция от терени, залесени преди няколко десетилетия с несвойствени за българския климат иглолистни видове.

В същото време, не е оправдано да се твърди, че износът на дървесина и дървен материал е индиферентен към проблемите в горското ни стопанство. Дърводобивът се осъществява основно в държавни гори – но печалбата от него е за частни фирми, най-често с добри политически връзки. Виждаме, че износът на дървен материал се засилва. Това е мотив 1) за по-интензивна сеч; 2) за повишаване на цените на вътрешния пазар. Освен това, 3) стопанисването на българските гори открай време е гнездо на корупция и лост за държане на хората в регионите в зависимо положение.

Навлезли в третото десетилетие на XXI век, ще направим огромна грешка, ако гледаме на българските гори основно като източник на приходи и печалби. Горите са в основата на водното стопанство и туризма ни – и тяхната парична и непарична стойност тепърва ще нараства. Законът за горите от 2011 г. постави именно печалбите в центъра на българското горско стопанство. Промяната към по-цивилизован подход към горите трябва да е един от приоритетите на новите български политици.

2021Износ от България за света:в хиляди USDв хиляди лева
Дървесина, в т.ч.97152160719
       Дърва за огрев и дървени въглища894314794
       Дървесни пелети и отпадъци от дървесина3604759633
       Грубо обработена дървесина644410660
       Слабо преработена дървесина4568075568
Преработени продукти от дървесина (без мебели), в т.ч.345180571031
       Фурнири, шперплати и др.248533411148
       Други преработени продукти от дървесина94557156426
Общо дървесина и преработена дървесина442332731750
Споделете статията:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *