Реката

Някога, много отдавна, живееше в най-високата част на планината едно езерце. Водите му бяха бистри, студени, сладки, в тях нощем се оглеждаха високите звезди от тъмносиньото небе и спореха коя е най-красива. А денем до езерцето се спускаше стадо диви кози, които пиеха от водите му, цопаха с копитца по брега му, езерцето го беше гъдел и когато се смееше, повърхността му се набраздяваше от ситни къдрави вълнички. Но езерцето…

още