Мацакурци – българският Уолдън

Икономист от европейска величина ни остави едни от най-поетичните описания на българската природа – и обори „оптимистичната теория“ за българската душа Софийски професор, посърнал от сесии и атестационни комисии, обръща гръб на суетата и се заселва в планината – над селото, досами гората, в която бродят сърни и вият вълци. Днес тази история не прави впечатление, какво ти – вилата сред природата сякаш върви в комплект с професорската тога. Но…

още